Nowa wersja sterowników LED DALI EC-133DLZ dumą prezentujemy najnowsza wersję jednego z naszych najpopularniejszych sterowników dla LED, czyli EC-133DL pracującego w standardzie DALI. Nowa wersja posiada oznaczenie 2.0 i wprowadza szereg udoskonaleń w stosunku do poprzedniej wersji. Główne zmiany to:

» Likwidacja wersji napięciowych na rzecz jednej obsługującej napięcia od 10 do 24 VDC
» Zwiększenie obciążalności prądowej do 7 A na kanał dla całego zakresu napięć
» Dodanie nowej funkcjonalności pozwalającej na wybór przez użytkownika ilości zajmowanych adresów DALI

Możliwość samodzielnego konfigurowania ilości zajmowanych adresów DALI i tym samym ilości niezależnie pracujących wyjść daje instalatorom znacznie większą elastyczność. Możemy skonfigurować sterownik do pracy z jednym, dwoma lub trzema adresami DALI. Daje to znacznie więcej możliwość niż dotychczas oferowana wersja SDA (Single Dali Address) i przede wszystkim nie trzeba decydować o konfiguracji przed zakupem. Podobnie w przypadku zmiany koncepcji już po uruchomieniu instalacji wystarczy zmienić konfigurację w urządzeniu.

Projektując zmiany EC-133DL przy okazji udoskonaliliśmy także całą serię urządzeń EC-133 pod katem zakresu napięć pracy oraz obciążalności prądowej. Teraz wszystkie EC-133xx pracują w zakresie 10-24 VDC z 3 kanałami o obciążalności 7 A w całym zakresie. Dzięki temu ten niewielki sterownik jest w stanie obsłużyć obwody oświetlenia LED o mocy nawet 504 W! Tego nie potrafi żadna konkurencja!

Szczegółowy opis nowej wersji sterownika DALI EC-133DL.